LED LINEMATE

LED uitharding van LED olie met DecoRad®-apparatuur
Sinds onze oprichting, 15 jaar geleden, hebben wij nauwe contacten met kennisinstituten en onze partners om de verschillende technieken voor het uitharden van coatings te onderzoeken, inclusief uitharding met LED. Deze manier van uitharden staat de laatste tijd veel in de belangstelling. Hoewel de mogelijkheden voor uitharden met LED nog beperkt zijn, hebben wij de DecoRad® LED Linemate ontwikkeld, een semi-industriële lijn voor LED uitharding van LED olie. Dit kan geschieden met een snelheid van 15 meter per minuut en een uitstekend resultaat, door het gebruik van kwalitatief zeer hoogwaardige LED’s.

Neem voor meer informatie (inclusief het gebruik van de LED-lampunit voor de Floormate) of voor de mogelijkheid uw huidige lijn aan te passen met een LED-unit, contact met ons op.

LED curing on site